HUTREM SERWIS S.A.

Jakość


Stale doskonalimy jakość naszych usług, m. in. poprzez wdrożenie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001

Sprzęt


Posiadamy urządzenia oraz ciężki sprzęt niezbędny do profesjonalnego wykonywania wszelkich prac budowlanych i konstrukcyjnych

Doświadczenie


Kadra wyższego i niższego szczebla posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pełnego wachlarza prac remontowo-budowlanych
HUTREM SERWIS S.A.

O nas

Hutrem Serwis S.A. to firma realizująca od 2008 roku usługi w kilku niezależnych dziedzinach, takich jak:

 • remonty branży elektrycznej, mechanicznej, hydraulicznej
 • remonty branży energetycznej w oparciu o aktualne uprawnienia UDT oraz przy współpracy z laboratorium badań niszczących i nieniszczących
 • produkcja i naprawa konstrukcji stalowych
 • naprawa, konserwacja, serwis maszyn i urządzeń oraz utrzymanie ruchu
 • wykonywanie badań haków i zawiesi
 • likwidacja i demontaż obiektów i urządzeń
 • naprawa, remont, konserwacja, serwisowanie oraz modernizacja suwnic w oparciu o aktualne uprawnienia UDT
 • usługi budowlane specjalistyczne
 • specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • laserowe osiowanie wałów maszyn, elementów wirujących
 • napawanie otworów fi 32 mm – 600 mm
 • wytaczanie otworów fi 32 mm – 600 mm
 • wynajem i dzierżawa sprzętu budowlanego
 • wklejanie kotew przy zastosowaniu różnych materiałów spoinowych
 • Hydraulika Siłowa
 • Zakuwanie węży hydraulicznych
Skontaktuj się z nami

Wysoki standard usług

Dbając o wysoki standard świadczonych usług utrzymujemy i stale doskonalimy ich jakość poprzez wdrożony certyfikowany System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001 oraz przepisy i zasady BHP poprzez System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg BS OHSAS 18001.

Jako nieliczni na rynku zastosowaliśmy rozwiązanie mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi w pracy poprzez zastosowanie elektronicznego Rejestratora Czasu Pracy zintegrowanego z Kontrolą Trzeźwości.

Ciągły rozwój i certyfikowany sprzęt

Jesteśmy firmą nastawioną na ciągły rozwój, wyposażoną w certyfikowany sprzęt. W trosce o jakość świadczonych przez nas usług stale inwestujemy w rozwój naszej kadry zapewniając szkolenia zawodowe i kursy specjalistyczne.

Wieloletnie doświadczenie na wszystkich wydziałach ArcelorMittal Poland S.A.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych na wszystkich wydziałach ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej pozwala naszej firmie podejmować wyzwania jakimi są realizacje złożonych technicznie inwestycji.

Zapewnienie gwarancji sprawności sprzętu i jakości dostarczanych usług.

Współpracujemy także z dostawcami części i materiałów z kraju i zagranicy posiadającymi certyfikaty i atesty spełniające wymogi norm BHP. Naszym najwyższym celem jest zapewnienie gwarancji sprawności sprzętu i jakości dostarczanych usług.

Oferta

Usługi

Oferujemy wykonywane z największą dbałością o jakość usługi budowlane, remontowe, a także prace porządkowe. Zajmujemy się także produkcją i wytwórstwem.

Park maszynowy

Dysponujemy rozbudowanym parkiem maszynowym wyposażonym w urządzenia niezbędne do profesjonalnego wykonywania wszelkich prac budowlanych i konstrukcyjnych.

Kadra

Kadra wyższego i niższego szczebla posiada kwalifikacje i usprawnienia do wykonywania pełnego wachlarza prac remontowo – budowlanych.

Realizacje

Kontakt

Hutrem Serwis S.A.
ul. Kasprzaka 19
41-303 Dąbrowa Górnicza

Tel: +48 32 441 60 58

Email: kontakt@hutrem.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000595890
NIP: 6292464978
REGON: 242974950

ALIOR Bank S.A.
17 2490 0005 0000 4530 7869 5197 PLN
63 2490 0005 0000 4600 2901 5387 EUR

BDO: 000073462

Wyślij zapytanie

Copyright © 2019 Hutrem.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone