Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Elektryk oraz elektromonter – Oferta Pracy

Oferta na stanowiska elektryk oraz elektromonter:

Firma HUTREM SERWIS S.A. poszukuje chętnych na stanowisko elektryk oraz elektromonter do prowadzenia prac na terenie Polski.

 

Zakres obowiązków:        

 • Zapewnienie prawidłowej pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych w zakresie elektrycznym, nadzór nad poprawnością ich funkcjonowania
 • Usuwanie na bieżąco usterek, awarii elektrycznych w urządzeniach produkcyjnych
 • Prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych w zakresie urządzeń elektrycznych

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Sumienność
 • umiejętność współpracy w grupie
 • uprawnienia SEP
 • dobra znajomość czytania dokumentacji technicznej
 • staranność i estetyka wykonywanej pracy
 • mile widziane doświadczenie zawodowe
 • mile widziane doświadczenie w branży
 • rzetelność, bezkonfliktowość, sumienność oraz chęć dalszego rozwijania swoich umiejętności

Pracodawca zapewnia:

 • umowa o pracę,
 • pracę na pełny etat,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie.
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze oraz premie i dodatki zmianowe,
 • możliwość udziału w szkoleniach, zdobywaniu uprawnień,
 • grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach.

Minimalne wykształcenie:

Zasadnicze zawodowe

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli wraz z podpisem:

Inne informacje:

 1. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:     

 a.  Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Hutrem Serwis S.A. 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 19, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy 

 b. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Hutrem Serwis S.A. 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 19, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Hutrem Serwis S.A.”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Hutrem Serwis S.A. 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 19, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarzadu,
 • kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem Hutrem Serwis S.A. 41-303 Dabrowa Górnicza ul. Kasprzaka 19 lub za pomocą poczty elektronicznej odo@hutrem.pl
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Hutrem Serwis S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Hutrem Serwis S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Hutrem Serwis S.A.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Aplikuj:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym przesłanym do Hutrem Serwis S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 19 . Zgody udzielam realizując wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia przesłanej wiadomości/zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także cofnięcia zgody jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia. Administratorem Danych Osobowych jest Hutrem Serwis S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 19.


Notice: Undefined index: formularz in /share/MD0_DATA/Web/hs/wp-content/themes/hutrem-theme/content-single.php on line 22
Aplikuj